Baleine boréale

Baleine boréale

Baleine boréale. Photo : Olga Shpak.